De NeurOptimal-trainingen kunnen door verschillende instanties vergoed worden onder bepaalde voorwaarden:

Zorgverzekeraars*
De kosten voor de trainingen worden door de zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering “alternatieve therapie”.
Elke zorgverzekeraar heeft weer andere eisen en derhalve is het polis-afhankelijk of hier vergoedingen voor verleend kunnen worden of niet, en wat de hoogte hiervan is. Het is in uw belang als uw cliënt dat u zichzelf vooraf goed op de hoogte stelt bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van uw behandeling.

UWV*
Wie langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is kan mogelijk via het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen.
Kijk op www.uwv.nl en www.reintegratie.nl voor meer informatie.

WIA verzekering*
Wie zich verzekerd heeft middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft meestal recht op vergoeding van deze kosten.

Werkgever*
Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan de werkgever mogelijk bereid zijn de kosten van neurofeedback training te vergoeden, eventueel op advies van de arbo-arts. Informeer of dit ook preventief kan bij stressvolle werkomstandigheden of dreigende burn-out. Bij sommige werkgevers kunnen de kosten ook betaald worden van het het persoonlijk budget.

Eigen bedrijf*
De kosten voor de trainingen kunt u mogelijk als aftrekpost opvoeren onder noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling/opleidingskosten’.

Studiekosten*
De kosten voor de trainingen kunt u mogelijk als aftrekpost opvoeren onder noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling/opleidingskosten’.

 

Momenteel is de VGZ Groep, DSW, Pro – Life en ‘Zorg en Zekerheid’ uitgesloten van vergoedingen.

* Vraag voor de exacte voorwaarden en vergoedingen na bij de betreffende instantie. Het Neurofeedback Centrum Limburg, Brilliant Brein en Brilliance of You is niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen en/of de hoogte daarvan.