Neurofeedback voor kinderen

Neurofeedback is als behandelmethode in principe geschikt voor elke leeftijd. Vanaf ongeveer vijf jaar is het veelal het eenvoudigst. Dit heeft vooral te maken met het kunnen stilzitten tijdens een training gedurende minimaal 15 tot maximaal 35 minuten. Het NeurOptimal™ systeem bevordert dit stilzitten zoveel mogelijk door gebruik te maken van (indien gewenst beeld- en) geluidsmateriaal passend bij de leeftijd en voorkeur van het kind en de ouder.

Klachten bij kinderen waarbij neurofeedback uitstekende resultaten laat zien*:
– ADHD/ADD en andere aandacht- en concentratie klachten
– Angst
– Faalangst
– Zelfvertrouwen
– Hechtingsstoornissen
– Autisme-spectrum
– Dyslexie en andere leerproblemen
– Concentratie-stoornissen
– Onrust
– Boosheid, irritatie, woede
– PDD-NOS en andere ontwikkelingsstoornissen
– (Chronische) Slaapproblemen
– Bed- en broekplassen
– Sociaal-emotionele problemen
etc.

Aantal trainingen
Het aantal benodigde trainings sessies varieert sterk van de aard. Dit hangt samen met de duur en intensiteit van de klachten, alsmede van de leeftijd van de cliënt. Jonge hersenen zijn van nature flexibeler, waardoor bij (jonge) kinderen vaak het snelst resultaat te verwachten is met de inzet van het NeurOptimal™ systeem.

Over het algemeen kan ruw gesteld worden dat de eerste positieve effecten van neurofeedback waarneembaar zijn na circa 5 tot 10 sessies. Om de veranderingen verder te stabiliseren in het nieuw aangelegde hersenpatroon, zijn nog aanvullende sessies nodig. Het aantal benodigde sessies daarvoor wordt gaandeweg tussen de ouders/verzorgers en de therapeut besproken.