Neurofeedback voor volwassenen

Inmiddels worden er al vele tientallen jaren onderzoeken uitgevoerd naar neurofeedback en de resultaten daarvan bij volwassenen, waarbij telkens opnieuw blijkt dat neurofeedback daadwerkelijk een helend en ondersteunend effect kan hebben op het volwassen brein.

Veel klachten die volwassenen ervaren gaat met een onderliggende verandering van de hersenactiviteit gepaard. Gedacht kan hierbij worden aan verandering in pijnervaring, emotionele verandering, verandering in denkwijze, verandering in het beleven van verdriet en vreugde.
De neurofeedback-training helpt de hersenen op een volledig natuurlijke en veilige wijze om oude en onnodige patronen los te laten en te verbreken, om zo ruimte te maken om nieuwe en efficiëntere verbindingen in de hersenen aan te leggen.

Met neurofeedback proberen we deze afwijkende patronen te veranderen. Door neurofeedback herhaaldelijk aan te bieden, wordt uiteindelijk een veranderd patroon van hersenactiviteit aangeleerd.

De veranderingen die ontstaan in door de neurofeedback-sessies in hersenactiviteit en de nieuw aangelegde verbindingen zijn uiteindelijk blijvend.

Neurofeedback kan bij talloze klachten uitermate effectief worden ingezet en mede dienen als preventie.