Neurofeedback heeft bewezen een oplossing te kunnen bieden bij het verminderen of verhelpen van een diversiteit aan klachten op zowel psychisch, fysiek, emotioneel als psychosomatisch vlak. Vaak in combinatie met de andere therapieën en technieken die wij hanteren kunnen wij een scala aan problemen behandelen, zoals hieronder genoemd:

– Autisme-spectrum
– ADHD/ADD en andere aandacht- en concentratieklachten
– Wisselvallige stemmingen, prikkelbaarheid, woede-aanvallen
– Angststoornissen zoals faalangst, obsessieve problemen
– Versterking van het Zelfvertrouwen
– Fobieën zoals sociale fobie, claustrofobie
– Hyperventilatie- en paniekaanvallen
– (Dreigende) Burn-out
– Chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS/ME)
– Depressiviteit
– Epilepsie
– Fibromyalgie
– CVA (beroerte), vooral verbetering van cognitieve functies
– (Chronische) Hoofdpijn en migraine
– Whiplash trauma
– Stress- en overspanningsklachten
– PDD-NOS en andere ontwikkelingsstoornissen
– Asperger
– Psychotrauma en Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS)
– Rouwverwerking
– Slaapproblemen
– Tics en Gilles de la tourette
– Eetproblematiek
– Bed- en broekplassen
– (Chronische) Pijnen
– Oorsuizen (tinnitus)
– Spraakproblemen / stotteren
– Artritus
– Astma
– Ademhalingsproblematiek
– Hartklachten
– Verslavingen
– Dyslexie / dyscalculie
– Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD)
– Kanker

Neurofeedback biedt vaak een oplossing voor klachten waarvoor men met andere methoden onvoldoende resultaat heeft bereikt of waarvoorde cliënt geen andere keuze heeft dan een operatieve en/of medicinale behandeling.

Neurofeedback en verslaving
Neurofeedback kan eveneens een bepalende rol spelen bij het doorbreken van verslavingsgedrag bij bijvoorbeeld alcohol of drugs. De behandeling is goed te combineren met medische begeleiding in de verslavingszorg die zich in eerste instantie zal richten op de lichamelijke ontwenning (detoxicatie).